HBI – Bernhard Larcher

 • Kommandant

OBI – Martin Mair

 • Kommandant Stellvertreter
 • Drohnen-Team

HV – Christoph Sint

 • Kassier
 • Gruppenkommandant

FM – Manfred Egger

 • Schriftführer
 • OEI-Beauftragter

HBI – Matthias Sparber

 • Zugskommandant

OBI – Christoph Larcher

 • Zugskommandant
 • Drohnen-Team

HV – Christina Hörtnagl

 • Gruppenkommandantin

LM – Katharina Wieser

 • Jugendbetreuerin
 • Gruppenkommandantin
 • Drohnen-Team

LM – Manuel Lanzinger

 • Obermaschinist
 • Gruppenkommandant
 • Gerätewart-Stv.
 • Jugendbetreuer

LM – Gregor Scheiber

 • Gerätewart
 • Gruppenkommandant
 • Funkbeauftragter

OLM – Franzl Maurer

 • Verbindungsmann BF
 • Gruppenkommandant

OLM – Fllorian Lassenberger

 • ATS-Beauftragter
 • Gruppenkommandant
 • Drohnen-Team

HV – Winterle Andreas

 • Gruppenkommandant
 • Drohnen-Team

BM – Florian Sparber

 • Gruppenkommandant

OFM – Michael Stolz

 • Gruppenkommandant